31 Augustus

  • 1977 – Suid-Afrika neem die administrasie oor van Walvisbaai, ʼn kleinerige gebied van Suidwes-Afrika.
  • 1989 – In die laaste verkiesings voor die verbod teen ANC en ander anti-apartheidsorganisasies opgehef is, word daar massa-protesaksies gehou teen die verkiesing deur die Verenigde Demokratiese Front (VDF) asook verskeie vakbonde en studenteorganisasies. Die dag staan later as die “Day of Rage” bekend.
  • 2001 – Suid-Afrika tree as gasheer op vir 160 lande se afgevaardigdes na die Wêreldkonferensie oor Rassisme.