31 Januarie 1841 – Groote Kerk ingewy

Op 31 Januarie 1841 word die huidige Groote Kerk in Adderleystraat, Kaapstad, amptelik ingewy. Dié gebou behoort aan die oudste NG Kerk gemeente in Suid-Afrika en is dus die moedergemeente van die NG Kerk. Dit is dié gemeente, wat reeds in 1665 gestig is, se tweede kerkgebou. Die hoeksteen van die eerste kerkgebou is op 28 Desember 1700 deur die goewerneur Willem Adriaan van der Stel gelê en ná drie jaar se bouwerk op 6 Januarie 1704 ingewy. Uitbreidings van die gebou het later gevolg, maar weens swak konstruksie is dié gebou gesloop. Die huidige gebou is op dieselfde perseel opgerig en 137 jaar ná die eerste gebou ingewy. (Die skets toon die eerste gebou.)

Die kerk se preekstoel, deur die beeldhouer Anton Anreith en die skrynwerker Jan Jacob Greeff word beskou as een van die mooiste in die land. Volgens die gemeente se blad beeld die preekstoel “twee leeus [uit] op wie se skouers die bak van die kansel rus. Met een poot hou elke leeu ’n blarekrans omhoog, terwyl die ander poot op ’n perkamentrol rus. Die rol vou agter hulle oop en hierop is ’n voorstelling van die Ou en Nuwe Jerusalem geskilder wat oor tyd vervaag het.”