4 April

  • 1889 – Henry Allen Fagan, bekend onder sy skrywersnaam H.A. Fagan, word op Tulbach gebore. Hy was aktief betrokke by die stigting van die koerant Die Burger sowel as die Nasionale Pers. Een van sy bekendste werke Die ouderling en ander toneelstukke is in 1835 met die Hertzog-prys vereer.
  • 1900 – Graaf Georges de Villebois-Mareuil, ʼn bekende veggeneraal aan die kant van die Boere en voormalige kommandeur van die Franse Legioen, sterf naby Boshof in die Vrystaat. Hy is in 1971 by die begraafplaas by Magersfontein herbegrawe.
  • 1905 – Die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie word in Kaapstad gestig.