4 Februarie 1939 – Ossewabrandwag gestig

Op 4 Februarie 1939 word die Ossewabrandwag (OB) as ’n Afrikanerorganisasie op Bloemfontein gestig. Kolonel J.C. Laas was die eerste leier van dié organisasie, maar is in 1941 deur J.F.J. (Hans) van Rensburg opgevolg. Volgens die historikus Hermann Giliomee was “die paramilitêre OB die belangrikste anti-oorlogsbeweging en is gestig om die ‘ossewagees’ van die 1938-viering voort te sit”. Op sy hoogtepunt het dié organisasie na bewering sowat 100 000 lede gehad. Van Rensburg het homself beywer vir ’n “vrye Afrikaner-republiek gegrondves op Nasionale Sosialistiese fondamente”. Die organisasie het ook gehoop vir ’n Duitse oorwinning in die Tweede Wêreldoorlog en selfs hul hoop op die Duisters geplaas om Suid-Afrika, oftewel die OB, by te staan in die vestiging van ’n republiek in Suid-Afrika. Daarbenewens het die OB se Stormjaers die Unie van Suid-Afrika se oorlogspoging in die Tweede Wêreldoorlog probeer stuit deur middel van sabotasie en selfs sluipmoordaanvalle.