4 Julie 1845 – Parlementslid en kampvegter vir Afrikaans Jan Hendrik Hofmeyr gebore

Op 4 Julie 1845, vandag 175 jaar gelede, is die parlementslid en kampvegter vir Afrikaans Jan Hendrik (Onze Jan) Hofmeyr in Kaapstad gebore.

In “Suid-Afrikaanse heldegalery” word Onze Jan soos volg beskryf: “Vanaf 1878 tot 1909 het hy vir die Afrikanergroep in Kaapland meer dan enige ander leier die rigting aangewys. Hy was partyleier by uitnemendheid … As joernalis en koeranteienaar het hy sy weg reeds op betreklik jeugdige ouderdom gebaan tot ’n selfstandige posisie in die samelewing … Deur die hegte organisasie van die Afrikanerbond het hy ’n wapen geskep wat hy met groot sukses hanteer het om die Afrikaner se stem in die Kaapse politiek van daardie periode gewig te laat dra.” Die taalhistorikus prof. Jaap Steyn skryf ook oor die bydrae wat Onze Jan gemaak het in sy boek Verset & opbou: Skrywers en politici as aktiviste vir Afrikaans (Kraal Uitgewers, 2019). Onze Jan het saam met S.J. du Toit gewerk om reeds in die 1880’s Hollands as een van die tale in die Kaapse parlement te laat erken.

Leer meer hieroor in Verset & opbou. Dié boek is beskikbaar in Kraal se e-winkel teen slegs R200. Klik hier om dié boek te koop.

(Foto’s: Onze Jan Hofmeyr en die Anton van Wouw-standbeeld van hom op Kerkplein, Kaapstad)