4 November 1810 – Louis Trichardt trou Martha Bouwer

Op 4 November 1810, vandag 210 jaar gelede, tree die latere Voortrekkerleier Lodewikus Tregart (beter bekend as Louis Tregart oftewel Trichardt) op 27-jarige ouderdom op Graaff-Reinet in die huwelik met Martha Elizabeth Susanna Bouwer wat 12 jaar jonger as hy was.

In die inleiding tot sy dagboek, soos gepubliseer in 1938 met inleiding en aantekeninge deur Gustav Preller, word geskryf: “Hulle huwelik werd geseën met verskeie kinders, waarvan egter die meeste jonk dood is en net vier die trek oor leef het.” Hul kinders word soos volg in dié uitgawe gelys – 

  1. Carolus Johannes, die oudste, werd gebore 3 September 1811 te Bruintjieshoogte en is kort voor hulle uittog in 1835 gehuud met Cornelia Bouwer. Uit die eg is twee kindertjies gebore, wat egter albei tesame met hul moeder oorlede is in Lourenco Marques. In 1840 is Carolus te Pietermaritzburg hertroud met Zacharya Geertruida Erasmus, ‘n dogter van die Voortrekker-kommandant S. P. Erasmus, uit welke egverbintenis ’n aansienlike kroos verwek werd, waarvan die meeste tans (1917) nag in lewe. Carolus is oorlede te Middelburg, Tvl., op 25 April 1901, en sy tweede eggenote op 20 Mei d.a.v.
  2. Regina Dorothea Maria, gedoop te Graaff-Reinet op 25 April 1816, en op agtjarige leeftyd oorlede.
  3. Petrus Frederik – die “Pieta” van die Dagboek – gebore 30 Oktober 1819. Na 1840 in Natal gehuud, en in 1860 oorlede op die plaas Spitskop, distrik Rustenburg, waar sy kinders tans nog woon.
  4. Louis Gustavus, gebore 10 November 1826, later in Natal gehuud, en oorlede te Pietermaritzburg op 6 Junie 1891.
  5. ’n Dogter, dieselfde dag oorlede, gebore 19 Februarie 1829 op die plaas De Plat, Somerset-Oos.
  6. Jeremias Josias, gebore 26 Februarie 1830 aan die oostelike grens, en te Delagoabaai oorlede in 1838.
  7. Anna Elizabeth, gebore 28 November 1832. Sy is later na Natal, en vandaar vir haar opvoeding teruggekeer na die Kaapkolonie, waar sy te Somerset gehuud is met Gideon de Klerk, later ook in Transvaal woonagtig. Oorlede 18 Junie 1902.
  8. ’n Tweeling, kort daarop oorlede, gebore Zoutpansberg, 2 Oktober 1836.
  9. ’n Dogter, enige weke later oorlede; gebore Zoutpansberg, 2 Augustus 1837.

(Die volledige dagboek is gedigitiseer en hier beskikbaar.)