4 Oktober 1886 – Plaas Randjieslaagte word geproklameer as openbare delwery

 
Die plaas Randjieslaagte word geproklameer as ʼn openbare delwery en die volgende dag vaardig die adjunk landmeter-generaal, Johann Rissik ʼn plan uit vir die opmeet van ʼn dorp. Hierdie dorp was Johannesburg.
 
Die indrukwekkende Rissik-Poskantoor is vernoem na Johann Rissik en is onlangs opgeknap tot sy voormalige glorie.