4 Oktober

 

  • 1836: Piet Cronjé, wat later ’n prominente leiersfiguur in die Eerste Vryheidsoorlog sowel as die Anglo-Boereoorlog sou word, is op Colesberg gebore. Cronjé is later skerp gekritiseer vir sy oorgawe met meer as 3 900 manskappe by Paardeberg op 27 Februarie 1900.
  • 1886: Die plaas Randjieslaagte word geproklameer as ʼn openbare delwery en die volgende dag vaardig Johann Rissik ʼn plan uit vir die opmeet van ʼn dorp. Hy merk ook teenoor die landmeter, J.E. de Villiers, op dat dié dorp Johannesburg sal heet.
  • 1871: Sarel Celliers, bekend as die vader van die Bloedrivier-gelofte, sterf in die Lindley-omgewing in die ouderdom van 70 jaar.
  • 1875: Gustav Preller, wat later ’n bekende joernalis, skrywer en kampvegter vir die Afrikaanse taal sou word, is buite Pretoria gebore.
  • 1910: Anton Rupert, Suid-Afrikaanse sakeman en stigter van die Rembrandt-groep, is op Graaff-Reinet gebore.
  • 1929: Die Tafelberg-sweefspoor word in gebruik geneem.
  • 1922: Die Universiteit van die Witwatersrand open.
  • 1957: Die bekende Suid-Afrikaanse skilder, J.H. Pierneef, sterf in die ouderdom van 71 jaar.