5 Februarie 1915 – Genl. Louis Botha vertrek na Suidwes-Afrika

Op 5 Februarie 1915 vertrek generaal Louis Botha na Suidwes-Afrika om die bevel oor te neem van die Unieverdedigingsmag daar. Suid-Afrika het met dié veldtog tydens die Eerste Wêreldoorlog dié gebied verower. Net nadat Brittanje op 4 Augustus 1914 tot die Eerste Wêreldoorlog toegetree het, het Botha die Britse regering in kennis gestel dat die Unie van Suid-Afrika verantwoordelikheid vir sy eie verdediging aanvaar. Enkele dae later het die Britte die Suid-Afrikaanse kabinet amptelik versoek om Suidwes-Afrika binne te val en te beset. Dié besluit het talle Afrikaners bitter gelaat en tot die Rebellie van 1914 gelei.

(Die foto toon ’n motorfietskorps wat as rapportryers tydens Botha se veldtog in Suidwes opgetree het. Lees meer oor die Rebellie in “Die Afrikanerrebellie, 1914-1915”. Die boek is beskikbaar by Kraal Uitgewers.)