5 Junie

  • 1900: Die Britse magte val Pretoria tydens die Anglo-Boereoorlog binne.
  • 1991: Die Groepsgebiedewet, wat in 1950 in Suid-Afrika van krag geword het, word afgeskaf.
  • 1918: Die Afrikaner Broederbond word gestig as ’n vertroulike kulturele organisasie.
  • 1873: Die nedersetting bekend as New Rush se naam word na Kimberley verander ter ere van die Britse minister van kolonies, graaf Kimberley.
  • Wêreldgeskiedenis: 1968: Senator Robert Kennedy word op die ouderdom van 42 deur ʼn sluipmoordenaar in Los Angeles geskiet. Hy beswyk die volgende dag aan sy wonde.