5 Mei 1652 – Kaapse Houtbos

Vanaf die begin van die Kaapse verversingspos was daar ’n groot behoefte aan allerlei alledaagse noodsaaklikhede, waarvan timmer- en brandhout die belangrikstes was.

In ’n poging om geskikte timmerhout te vind, het vier amptenare van die VOC op hierdie dag oor Kloofnek gestap en aan die berghange bokant Houtbaai vir die eerste keer ’n inheemse houtbos teengekom.

Dit was die begin van die ontginning van Suid-Afrika se inheemse houtbronne.