5 Mei 1975 – SAUK begin met TV toetsuitsendings

Op 5 Mei 1975 begin die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie (SAUK) met toetsuitsendings.

Op dié dag is onder meer die eerste Suid-Afrikaanse nuusbulletin op televisie vertoon. Verskeie ander programme is ook gedurende die toetsfase uitgesaai – insluitende die inhuldiging van staatspresident Nic Diederichs en die amptelike opening van die Randse Afrikaanse Universiteit (RAU). ’n Statiese skerm word later ’n bekende beeld op televisies en het onder meer ook vertoon indien daar fout was met die uitsending. Die eerste televisielisensies is ook in 1975 uitgereik – teen ’n bedrag van R36 per jaar. Teen die einde van dié jaar is meer as 213 000 lisensies uitgereik. Kykers is ook dikwels in die media ingelig oor die korrekte opstel van ’n televisie-antenna, die keuse van ’n televisiestel en selfs die kamer waarin die televisie geplaas moet word.

In ’n studie oor die geskiedenis van die televisie in Suid-Afrika skryf Carin Bevan is kykers aangemoedig om ’n vertrek te kies waar die gesin gemaklik kan sit. Sake soos die sigbaarheid van die televisieskerm en die vertrek se beligting is selfs in fyn besonderhede bespreek. Dit het uiteindelik nagenoeg vier jaar se beplanning geneem voordat Suid-Afrika se televisiediens amptelik op 5 Januarie 1976 om 18:00 met uitsending kon begin. Die eerste uitsending is voorafgegaan deur ’n aftelling waarna Suid-Afrika se eerste kontinuïteitsaanbieders, Heinrich Marnitz en Dorianne Berry, kykers verwelkom het.