5 Oktober

  • 1815: Die boer, Cornelis F. Bezuidenhout, word gedagvaar om op Graaff-Reinet in die hof te verskyn nadat ʼn plaasarbeider genaamd Booy ’n klag oor wanbetaling teen hom ingebring het. Hy weier om te verskyn en word tot een maand tronkstraf gevonnis. Tydens sy inhegtenisname word hy doodgeskiet. Dié optrede lei tot die Slagtersnek-opstand (wat later deur talle kenners as een van die bydraende faktore in grensboere se besluit om na die noorde te trek, beskou is).
  • 1844: Geboortedag van F.W. Reitz, die vyfde president van die Republiek van die Oranje-Vrystaat. Hy is op Swellendam gebore.
  • 1864: Die joernalis, John Fairbairn, bekend as ’n stryder vir persvryheid aan die Kaap, sterf in die ouderdom van 70 jaar in Kaapstad.
  • 1899: Die Mynkommissaris van die ZAR stel ʼn lys bekend van 66 myne in die republiek wat in die aanloop tot die Anglo-Boereoorlog gesluit het. Besighede in Johannesburg kom feitlik tot stilstand. 
  • 1960: ʼn Referendum word gehou waarin 52% van wit Suid-Afrikaners ten gunste van ʼn republiek stem.