6 April 1652 – Van Riebeeck land in die Kaap

Op 6 April 1652 – vandag 368 jaar gelede – sit Jan van Riebeeck voet aan val in die Kaap om, in opdrag van die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie (VOC), ’n verversingspos op die handelsroete na die Ooste te vestig.

Op dié dag kom drie van die Van Riebeeck-geselskap se skepe in Tafelbaai aan – die Drommedaris, Goede Hoop en Reijger. ’n Maand later arriveer die ander twee skepe, die Walvis en Oliphant. In “Geskiedenis van Suid-Afrika: Van voortye tot vandag” (red. Fransjohan Pretorius) skryf die historikus Johan de Villiers: “Die opdragte van die Here XVII was duidelik: Slegs ’n klein gebied moes as verversingspos vir die VOC se vlote ingerig word. Die hoofdoel was om die Kompanjie se skepe van vars vleis, groente en water te voorsien. Sowat 90 persone is vir hierdie taak aangewys. Vir beveiliging moet Van Riebeeck ’n fort bou, maar vrede moes gehandhaaf word met die inheemse bevolking en besoekers van ander lande.”

(Kunswerk: Dié skildery deur Charles Bell is waarskynlik een van die bekendste beelde wat Van Riebeeck se aankoms in April 1652 uitbeeld en dateer uit ongeveer 1850. Bell is in Skotland gebore en het in 1830 in die Kaap aangekom. Hy het talle kunswerke oor die mense en die lewe aan die Kaap in die 1800’s gedoen. Die voorstad Bellville is na Bell vernoem.)