6 Februarie 1838 – Dingane vermoor Piet Retief

Op 6 Februarie 1838, vandag 182 gelede, is Piet Retief en sy geselskap in die Zoeloe-koning Dingane se hoofstat, Mgungundhlovu, vermoor. Dié Voortrekkers was sedert 3 Februarie op besoek aan die koning om ’n grondtraktaat te onderteken nadat Retief tydens ’n vorige besoek met Dingane onderhandel het vir ’n grondgebied vir die Voortrekkers.

Die Groot Trek-historikus Jan Visagie skryf in “Geskiedenis van Suid-Afrika: Van voortye tot vandag” soos volg oor dié gebeure: “Die traktaat is eers op 6 Februarie onderteken. Retief en sy geselskap het op die punt gestaan om te vertrek toe Dingane hulle ontbied om hom te kom groet. Soos gebruiklik het hulle ongewapend voor die koning verskyn, saam bier gedrink en na ’n vertoning van die dansende krygsmanne gekyk. Skielik het Dingane egter ’n bevel gegee dat die ‘towenaars’ doodgemaak moet word. Die Trekkers en hul agterryers is na ’n heuwel, Kwa-Matiwane, gesleep en almal gedood.” Die geselskap het bestaan uit 67 Voortrekkermans, vier jong seuns en sowat 30 agterryers.

(Die monument in die Ulundi-distrik toon die naamlys van Voortrekkers wat in dié aanval vermoor is, terwyl die Retief-beeld, op ’n hoek van die Voortrekkermonument in Pretoria, hulde bring aan dié Voortrekkerleier.)