6 November 1899 – Boere bestook beleërde Kimberley vir die eerste maal

Op 6 November 1899, vandag 121 jaar gelede, bestook die Boere die beleërde Kimberley vir die eerste maal tydens dié beleg.

Die bomme het stiptelik om 18:00 begin neerval op die dorp. Winifred Heberden, die eggenote van ’n mediese dokter in Kimberley, het gedurende die beleg dagboek gehou van gebeure. Hierin skryf sy op 7 November 1899 soos volg oor die Boere se bombardement van die dorp:

“To-day Wesselton, Beaconsfield, and the Sanatorium, where Mr Rhodes is staying, were chiefly aimed at by the Boer-German gunners. Not one shell did any more harm than the breaking of a cooking ‘billy’; the pieces of shells being eagerly hunted for by little boys directly the explosion is over. These shells do not set anything alight; the dates on them vary between ’91 and ’96 – so perhaps the climate of the Republics has not agreed with them. From 1 shilling to 2 pounds sterling are being given for fragments of, or nearly complete shells.”

Pieter de Jager skryf in sy boek Wes-Transvaal: Militêre brandpunt van die Anglo-Boereoorlog ook oor dié beleg: 

“[S]legs ’n klein klompie onder generaal Sarel du Toit het agtergebly om Kimberley saam met ongeveer 1 500 Vrystaters onder hoofkommandant Wessels te beleër. Die mynmagnaat en gewese premier van die Kaapkolonie, Cecil John Rhodes, wat hom aan die begin van die oorlog na Kimberley gehaas het, het gesorg dat sy maatskappy, De Beers Consolidated Mines Limited, elke nag vir die Britse magte van Methuen om hulp sein. Rhodes was vir die duur van die beleg daar vasgekeer ‘and nearly drove Kekewich out of his mind with his opinion and advice and theories about military matters’.

Wes-Transvaal is die sewende en laaste boek in Kraal Uitgewers se Die erwe van ons vaad’re-reeks (onder redaksie van A.W.G. Raath). Dit bied ’n omvattende weergawe van prominente én minder bekende veldslae en skermutselings wat in die Wes-Transvaal afgespeel het sowel as persoonlike ervarings van dié gebied se krygers. Dit is beskikbaar in Kraal se e-winkel teen R490.

(Foto: ’n Boerekanonstelling tydens die Beleg van Kimberley. Bron: Wes-Transvaal) (Bron vir Heberden se dagboek: http://samilitaryhistory.org/vol034wh.html)