6 Oktober 1887 – Voortrekkeronderwyser en -sekretaris Jan Gerritze Bantjes sterf

Op 6 Oktober 1887 sterf die Voortrekkeronderwyser en -sekretaris Jan Gerritze Bantjes op Potchefstroom in die ouderdom van 70 jaar.

Jan Bantjies het tydens en ná die Groot Trek ’n noemenswaardige rol in die opvoeding van jong Voortrekkers gespeel. Pres. M.W. Pretorius én pres. Paul Kruger het as jongelinge by Bantjes onderrig ontvang. Bantjies het in 1837 by die trekgeselskap van Jacob de Klerk aangesluit en het kort voor lank begin om in sy ossewa vir die kinders van die trek skool te hou. Verskeie bronne meen dat Bantjes ook die opsteller van die verdrag tussen Piet Retief en die Zoeloe-koning Dingaan was en dat die verdrag wat in Desember 1838 onderteken is, in Bantjes se eie handskrif opgetrek was. Boonop het Bantjes ook die nuus oor die dood van Retief en sy manne aan die res van die Voortrekkers oorgedra. Ná Retief se dood het Bantjes die Bloedrivierveldtog as Andries Pretorius se sekretaris meegemaak en ’n dagboek van gebeure bygehou.

Dié dagboek Journaal der expeditie van de uitgewekene Boeren, onder hunnen hoofd kommandant Andreas Wilhelmus Jacobus Pretorius word as een van die belangrikste bronne oor die gebeure oor die Slag van Bloedrivier beskou. Dié joernaal open met die redes vir die veldtog teen Dingaan en voer aan dat dit gedoen word “met die oogmerk om wraak te neem as gevolg van die wreedaardigste en onmenslikste moord” op Piet Retief en sy sestig makkers; sowel as die “onmenslike slagting van manne, vroue en kinders deur Dingaan” by Bloukrans en elders.