6 September 1958 – UP gehoorsaal ingewy

In 1930 het die gedagte ontstaan om by die Universiteit van Pretoria ’n saal te bou waarmee die Voortrekkers in die Eeufeesjaar 1938 vereer kan word. Gebrek aan fondse het die uitvoering van die grootse gedagte egter in die weg gestaan. Met die groei van die Universiteit, het die behoefte aan ’n gehoorsaal en ’n studentesentrum al groter geword en het die studente begin om op hulle eie wyse geld vir die doel in te samel. Nagenoeg twee jaar later is die gebou voltooi en op 6 September 1958 deur die toenmalige goewerneur-generaal, dr. EG Jansen, geopen en ingewy met ’n konsert van Mimi Coertse.