7 Desember 1836 – eerw. Erasmus Smit besoek die leier van die Barolong

Op 7 Desember 1836, vandag 184 jaar gelede, besoek eerw. Erasmus Smit die leier van die Barolong, opperhoof Moroka.

Volgens die inskrywing in Smit se dagboek is hy en sy vrou, Susanna, hartlik ontvang. Hy het egter ook aangeteken dat hy jammer is dat daar nie ’n kerkgebou in dié gemeenskap was nie. Die Barolong, deel van die Tswana-volk, het hulself gedurende die 1830’s in die omgewing van Thaba Nchu gevestig.

Volgens die historikus Jan Visagie was eerw. James Archbell die Wesleyaanse sendeling onder die Barolong-gemeenskap en het saam met die Barolong die Trekkers vriendelik ontvang. Kort ná die Trekkers se koms na die gebied het die Trekkers begin om vee en graan met die Barolong te ruil, en ook vir dié gemeenskap wild geskiet. Die Barolong het vriendskaplike bande met die Voortrekkers gehad en het kragte saamgesnoer teen hul gesamentlike vyand Mzilikazi en sy Matabeles. Hendrik Potgieter, Gerrit Maritz en Piet Uys was van die vooraanstaande Voortrekkerleiers wat by tye opperhoof Moroka besoek het en ook vriendelik ontvang is.

Pak hierdie Desember die Groot Trek aan vanuit die gemak van jou eie woonkamer. Kry “Die Groot Trek”-bordspeletjie en voltooi die voorgestelde roete van die Voortrekkers van ouds, maar wees op jou hoede, want daar is vele afdraaipaaie, gevaarlike riviere, wilde leeus en die moordlustige tsetsevlieg wat jou trek kan kniehalter. “Die Groot Trek”-bordspeletjie is beskikbaar by Kraal Uitgewers teen slegs R250.