7 Junie

  • 1703: Adam Tas trou met die ryk weduwee, Elizabeth van Brakel, en word die eienaar van die plaas wat hy later Libertas noem.
  • 1990: Die noodtoestand wat in Suid-Afrika gegeld het, word deur destydse president F.W. de Klerk opgehef.
  • 1937: Die eerste eksemplaar van die eerste uitgawe van die FAK-volksangbundel word tydens die FAK se algemene vergadering in Bloemfontein aan die voorsitter dr. N.J. van der Merwe oorhandig.
  • Wêreldgeskiedenis: 1905: Noorweë verklaar hom onafhanklik van Swede.