7 September

  • 1794: Johannes de Wet, een van die Kaap se eerste prokureurs en regkenners, word gebore. Hy was uiters krities teenoor Lord Somerset, destydse goewerneur aan die Kaap, en het hom as outokraties beskou. De Wet het in persvryheid geglo en dat demokrasie in alle aspekte van die regering ingebring moes word.
  • 2004: Beyers Naudé, wêreldbekende teoloog en anti-apartheidsaktivis sterf in die ouderdom van 89 jaar. Sy standpunt teen apartheid het hom wêreldwyd hoë aansien besorg. Hy was ook instrumenteel in die oorgang na ʼn demokratiese Suid-Afrika.