8 April 1861 – Otis maatskappy stigter sterf

Op 8 April 1861 sterf die stigter van die Otis Elevator Company, die Amerikaner Elisha Graves Otis.

In 2020 klink sy uitvinding alledaags, maar in die 1850’s het sy uitvinding mense wêreldwyd in verwondering laat staar. Otis het daarin geslaag om ’n veilige hysbak te ontwerp met ’n meganisme in wat sou keer dat die hysbak val indien die hysketting onklaar sou raak. Hoewel dit nie seker is waar en wanneer die eerste veilige hysbak in Suid-Afrika geïnstalleer is nie, voer die geskiedenisblad The Heritage Portal aan dat die eerste hysbak in Johannesburg in 1898 geopen is in die Permanent-gebou (tans bekend as Victory House) op die hoek van Harrison- en Foxstraat. Die Permanent-gebou het vyf verdiepings hoog gerys en was, buiten vir die Markhams-gebou wat in dieselfde tyd gebou is en ook vyf verdiepings hoog was, die hoogste gebou in die jong stad.

Die historikus G.A. Leyds (kleinneef van die staatsprokureur en -sekretaris, W.J. Leyds) was blykbaar onder dié wat in Maart 1898 na die Permanent-gebou gestroom het om die hysbak – wat van 08:30 tot 17:30 oop was – te besigtig. Die hysbak het geen deure gehad nie, maar wel ’n hek op elke vloer. Hysbakpassasiers is elke keer deur die hyserbediener gewaarsku om terug te staan van die opening. Die publiek was volgens Leyds gretig om die hyser self te beproef, of minstens net van nader te kon aanskou en het weke lank na die eerste hysbak in die Goudstad gestroom.

(Foto: Die Permanent-gebou in 1898 kort na die installasie van die eerste hyser in Johannesburg. Bron: Johannesburg Heritage Foundation)