8 Augustus

  • 1795: Die slag van Muizenberg: een van die groot veldslae wat tot die uiteindelike Britse oorheersing van die Kaap gelei het.
  • 1865: Kmdt. Louw Wepener se aanslag op koning Mosjesj se vesting misluk; ’n week later loods hy egter ʼn tweede poging in die Basotho-oorlog.
  • 1873: J.F. Cilliers (ook bekend as Jan Volkstem) gee die regeringsgesinde koerant De Volksstem in Pretoria uit, op versoek van pres. T.F. Burgers.
  • 1988: ʼn Vredesooreenkoms word tussen Suid-Afrika, Angola en Kuba onderteken.