8 Junie

  • 1897: Die hoeksteen van die Paleis van Justisie in Pretoria word deur die destydse president van die ZAR, Paul Kruger, gelê.
  • 1860: Straatposbusse word vir die eerste keer in Kaapstad gebruik.
  • 1926: Emily Hobhouse, Britse vrou wat ’n vurige teenstander teen die konsentrasiekampstelsel tydens die Anglo-Boereoorlog was, sterf in die ouderdom van 66 in Londen.
  • Wêreldgeskiedenis: 1929: Brittanje se eerste vroulike minister, Margaret Bondfield, word as minister van arbeid aangestel.