8 November 1837 – Piet Retief verlaat Dingaan se hoofstad

Die Voortrekkerleier Piet Retief en sy geselskap verlaat Umgungundlovu, die hoofstat van die Zoeloekoning Dingaan, op 8 November 1837 na afloop van hul eerste besoek aan die koning.

In sy boek The Voortrekkers of South Africa (1937), skryf Manfred Nathan dat Retief ná die besoek aangedoen het by die Amerikaanse sendeling George Champion. Champion se tolk, Joseph Kirkman, het blykbaar later verklaar dat Retief Champion ingelig het oor die goeie ontvangs van hy en sy geselskap by die Zoeloekoning ontvang het.

Nathan skryf dat Champion probeer het om Retief te ontmoedig om weer besoek by Dingaan af te lê. Hy het Retief ook ernstig gewaarsku dat die Voortrekkerleier nie ’n groep manne met hom moet saamneem nie en dat Dingaan hom sou laat vermoor indien hy dit sou doen.

Volgens Kirkman se verklaring het Retief egter hierop geantwoord dat ’n Engelsman nie Dingaan sal kan verstaan nie.

(Illustrasies: George Champion, die sendeling wat Retief oor ’n aanval deur Dingaan gewaarsku het; en Champion tydens ’n preek by die Ginani-sendingstasie naby Dingaan se hoofstad in Zoeloeland, bron: http://www.theheritageportal.co.za/)