8 Oktober 1841 – Volksraad in Pietermaritzburg keur stigting van Winburg goed

Op 8 Oktober 1841 keur die Volksraad in Pietermaritzburg die stigting van ’n dorp op Jacobus de Beer se plaas “Waaifontein” (ook geskryf “Waayfontein”) goed.

Die Voortrekkerleier Hendrik Potgieter het reeds enkele jare tevore (in 1836) die gebied tussen die Vet- en Vaalrivier van hoofman Makwana van die Bataung aangekoop. Kort voor lank het nog Voortrekkers na die gebied getrek en die behoefte aan ’n kerk en dorp het groter geword. ’n Referendum is gehou en daar is op Waaifontein besluit as geskikte ligging vir die vestiging van die nuwe dorp. Dit is eers Wenburg genoem, maar die naam is later na Winburg verander. Ná die anneksasie van Natalia deur die Britte word Winburg ’n belangrike sentrum vir die Voortrekkers in die Vrystaat – en funksioneer vir ’n tyd lank as die hoofstad van die Vrystaat. Dié funksie is egter later deur Bloemfontein oorgeneem.

(Fotos: Die hoeksteen van die NG Moederkerk op Winburg is in Januarie 1899 gelê. Hier is die kerk teen omstreeks 1917. Die eerste pastorie van die Winburg-kerk in omstreeks 1865 en nadat dit herbou is teen omstreeks 1884.)