8 Oktober

  • 1853: Spoelgoud word in die Jukskeirivier op die plaas Bultfontein ontdek.
  • 1901: Krygswet word in die Kaapkolonie uitgebrei om gedurende die Anglo-Boereoorlog ook die hawens in te sluit – die distrikte van Kaapstad, Wynberg, Simonstad, Port Elizabeth en Oos-Londen word almal deur dié aankondiging geraak.
  • 1903: Die Afrikaanse skrywer, Mikro (Christoffel Hermanus Kühn), is op dié dag gebore. Hy verwerf later bekendheid vir onder meer sy werke Toiings en Pelgrims waarvoor hy met die Hertzog Prys vereer is.
  • 1905: Die eerste kerk in Germiston (die St. Andrew Presbiteriaanse kerk word deur lord William Selborne, die Britse hoë kommissaris in Suid-Afrika en goewerneur van die Transvaal- en die Oranjerivierkolonie, geopen.
  • 1948: Tibbie Steyn, weduwee van die voormalige president M.T. Steyn, word tydens ʼn plegtigheid deur die FAK vereer.
  • 1993: Die Verenigde Nasies (VN) hef alle sanksies teen Suid-Afrika op, ’n stap wat uiteindelik sou lei tot Suid-Afrika se hertoelating tot dié organisasie.