9 April 1697 – VOC Kaap Bevolkingsopname

’n Bevolkingsopname van 9 April 1679 het aangetoon dat, 27 jaar nadat Jan van Riebeeck ’n verversingspos aan die Kaap kom vestig het, daar 87 vry mans, 55 vroue, 117 kinders, 30 wit manlike bediendes, 113 manlike slawe en 20 slawekinders in die Kaap woonagtig was. Daar was dus ’n totaal van slegs 422 mense.

In die komende jare sou die aantal inwoners aansienlik toeneem. Teen die einde van 1690/1691 het dié syfers toegeneem tot 836 burgers, 381 slawe en 489 amptenare in die diens van die VOC (dus ’n totaal van 1 706 mense). Volgens hedendaagse sensusopnames het Stad Kaapstad tans nagenoeg 4 miljoen inwoners.

(Kaart: ’n Kaart van die Kaap uit 1884.) 

(Bronne: Nuusdagboek; Results of a census of the Colony of the Cape of Good Hope, 1891; www.digitalcollections.lib.uct.ac.za)