9 Julie

  • 1991: Suid-Afrika word vir die eerste keer in 21 jaar weer lid van die Internasionale Olimpiese Komitee.
  • 1915: Duitse magte gee tydens die Eerste Wêreldoorlog oor aan generaal Louis Botha se troepe by die Khorab-gedenkterrein in die toenmalige Duits-Suidwes-Afrika (SWA). Botha het in Desember 1914 Suid-Afrikaanse troepe SWA binnegelei. Teen Mei het die Duitse magte versoek dat ’n vredesverdrag opgestel word wat bepaal dat die Duitsers die noordelike gedeelte van die land mag behou. Suid-Afrika het die versoek van die hand gewys en op ’n onvoorwaardelike oorgawe aangedring. Dit het gelei tot die Verdrag van Khorab wat die einde van Duitse heerskappy in dié land beteken het.
  • Wêreldnuus: 1987: Die Mosambiekse en Russiese regerings verwerp bevindings van die Margo-kommissie oor die vliegtuigongeluk waarin president Samora Machel dood is. Volgens die kommissie het die vliegtuig neergestort na aanleiding van ’n fout deur die vliegtuig se bemanning.