9 Maart 1916 – Tafelberg Uitgewers gestig

Op 9 Maart 1916 kom Tafelberg Uitgewers tot stand. Volgens die “Afrikaanse kultuuralmanak” het die uitgewer uit Nasionale Pers ontstaan. Die Anglo-Boereoorlog het ’n groot behoefte aan geestelike en politieke uiting onder Afrikaners gebring wat gelei het tot die vestiging van verskeie instellings, soos Nasionale Pers wat in 1915 gevestig is. Tafelberg word beskou as ’n direkte gevolg van die begin van die Nasionale Pers se boekhandelbedrywighede, bekend as Nasionale Pers Boekhandel, in Bloemfontein op 9 Maart 1916. (Die uitgewer is egter amptelik eers in 1951 as Tafelberg Uitgewers geregistreer.)

In sy boek oor die geskiedenis van Afrikaans, “Ons gaan ’n taal maak: Afrikaans sedert die Patriot-jare” skryf Jaap Steyn soos volg oor Tafelberg Uitgewers: “Dié uitgewery, oorspronklik net bedoel vir ligte leesstof, is in 1951 met ’n kapitaal van £10 000 as boekskema deur J.D. Pretorius tot stand gebring. Een van sy suksesse was die vertaling van die boeke van die Duitse skrywer Heinz Konsalik oor die Tweede Wêreldoorlog. Tot in 1990 is meer as 665 000 Konsalik-boeke verkoop.”

Lees meer oor dié en ander sake wat tot die ontwikkeling van Afrikaans – ook in die uitgewerswese – bygedra het. “Ons gaan ’n taal maak” is beskikbaar by Kraal Uitgewers.