Aanhaling van die week – 1 Februarie 2021: Die pad na selfbestuur

“Die geskiedenis gee aan elke geslag ’n taak […] Omdat daar egter ’n verbond tussen die geslagte is; omdat ’n beskawing ’n ketting van geslagte is wat soos met ’n afloswedloop dít wat jy kry, moet bewaar en vir die volgende geslag aangee; omdat die een geslag van die vorige en die volgende een afhanklik is, beteken dit dat as net een geslag nie sy taak opneem nie, daardie ketting vir altyd verbreek is. Dan gaan daardie geslag onder, verskraal tot ’n voetnota in ’n geskiedenisboek.”

– Flip Buys. Uit: Die pad na selfbestuur: Anderkant die mislukking van staatsbestuur (2019). Hierdie boek is deur Kraal Uitgewers gepubliseer en is beskikbaar in die e-winkel. Klik hier om dit te bestel.