Aanhaling van die week – 14 Junie 2021: Dot Serfontein

“Ek het my pa selde hoor praat as hy klip kap, as hy jukskeie maak, as ons saam te perd met die kleinkalwerkoeie na die winterplaas trek. […] Dan het hy ’n half-eentonige deuntjie gefluit, saggies, skaars hoorbaar tussen die hoef- of beitelslae deur. En klein soos ek was, het ek besef dat party mense die hoogste geluk ken as hulle heeltemal allenig is, besig met iets wat hulle goed kan doen en wat hulle doen omdat dit mooi is vir hulle …”

Dot Serfontein. (Uit: “Oupats was my pa”, Die goue vreugde: ’n Keur uit jare se leesgenot, saamgestel deur Audrey Blignault)