Aanhaling van die week – 16 Augustus 2021: Flip Buys

“Boereplase tower vir my beelde op van gasvryheid, boekevat, kampvuurkuiers, familiebyeenkomste en ’n Afrikaanse leefwyse. Die grond en die gras en die geskiedenis is in plaasname ingeskryf.” – Flip Buys.

(Uit: Die pad na selfbestuur: Anderkant die mislukking van staatsbestuur (2019). Hierdie boek is beskikbaar in die e-winkel van Kraal Uitgewers.)