Aanhaling van die week – 22 Maart 2021 – Pad na selfbestuur

“Bevolkingsgebeure is die makrogeskiedenis wat die reëls bepaal waarbinne die mikrogeskiedenis van mensgemaakte gebeure afspeel. Daarom is bevolkingswerklikhede die rivier waarin die geskiedenis vloei. Dit is nie moontlik om stroomop te swem nie. Die enigste uitweg is om jou bootjie op en om die stormwaters na ’n veilige hawe te stuur.”

Flip Buys

(Uit: Die pad na selfbestuur: Anderkant die mislukking van staatsbestuur, beskikbaar in die e-winkel van Kraal Uitgewers)