Aanhaling van die week – 26 Julie 2021: Jaap Steyn

“J.H.H. (Jannie) de Waal het grootgeword in Kaapstad, waar daar soos elders gespot is met die taal van Die Afrikaanse Patriot. Sy eerste indrukke daarvan was egter ‘aangenaam’, selfs ‘inspirerend’ […] ‘ek het gevoel dat ek hier te doen het met ’n maklik te verstane, gesellige huisvriend’.”

J.C. Steyn, Verset & opbou: Skrywers en politici as aktiviste vir Afrikaans, beskikbaar in die e-winkel van Kraal Uitgewers.