Aanhaling van die week – 28 Junie 2021: Wêreldwyd Blog

“Mense glo dikwels fopteorieë omdat dit ’n maklike verduideliking vir ’n komplekse probleem verskaf […] Hulle hou nie van lukrake gebeurtenisse nie; alles moet ’n oorsaak en verduideliking hê sodat hulle dit kan verstaan. En dit is wat samesweringsteorieë bied. Ons voel magteloos as ons iets nie verstaan nie, en verkies die bedreiging van ’n bekende vyand bo die onbekende.”

(BRON: Samesweringsteorieë oor die koronavirus: Wat om te glo en wat nie (blog), Wêreldwyd, 20 Mei 2020)