Aanhaling van die week – 30 Augustus 2021: Flip Buys

“Dit is die plig van enige geslag om dit wat hulle van hul voorouers gekry het, te bewaar en te verbeter, en dan oor te gee aan die volgende geslag […] Dit is nie net ons plig nie, maar ook ons voorreg om ons kulturele erfenis vir die volgende geslag aan te gee.”

Flip Buys, Afrikanertoekoms 101: ’n Vraag- en antwoordgids vir jong Afrikaners, beskikbaar in Kraal Uitgewers se aanlyn winkel.