Aanhaling van die week – 31 Mei 2021: Boeliebestand

“Veilige skole sorg ook vir ’n veilige gemeenskap, nie net nou nie, maar ook in die toekoms. Elke leerder wat die teenboeliepraatjie bywoon, word toegerus met die nodige kennis en vaardighede om as leier in situasies op te tree waar afknouery plaasvind, met ander woorde om boeliebestand te wees.”

Leandie Bräsler, bestuurder: jeugleierskap, AfriForum