Aanhaling van die week – 7 Junie 2021: Jan Rabie

“’n Mens sukkel om met woorde te sê wat in die oseaan ons so lok en boei. Tog is dit juis die onvermoede spel van dié watere (sic) wat my so dikwels woorde pasella gee. Wanneer ek vasbrand in my skryfwerk, stap ek af see toe, en gaan sit agter seeklippe uit sig van die land, amper in die sproei van golf na golf wat tot branders breek […] Dan, so dikwels, as ek leeg van alles anders is, kom die oplossing van ’n probleem waaroor ek lank gepieker het, soos die roer van water in my op.”

Jan Rabie (Uit: “Die see gee my woorde pasella”, Die goue vreugde: ’n Keur uit jare se leesgenot)