Aanhaling van die week – 9 Augustus 2021: Prof. Jaap Steyn

“Kleiner tale kan floreer wanneer die staat minderhede beskerm en hul tale bevorder. Indien nie, probeer taalgemeenskappe met eie middele hul tale in stand hou. Taalgetrouheid is dan ’n vereiste, maar ook die wil, ywer en bekwaamheid van leiers in die taalgemeenskap, én genoeg geld […] Die belangrikste is om dit [Afrikaans] waar moontlik te gebruik.”

Prof. Jaap Steyn, Leef, praat en koester Afrikaans in Bruis, Julie/Augustus 2021.

Prof. Steyn is ook die skrywer van onder meer ‘Ons gaan ’n taal maak’: Afrikaans sedert die Patriot-jare en Verset & opbou: Skrywers en politici as aktiviste vir Afrikaans, beskikbaar in die e-winkel van Kraal Uitgewers.