Anglo-Boereoorlog: “Vergeet? Nooit solank ek leef nie.”

deur Ilze Nieuwoudt 

Tydens die inwyding van die Nasionale Vrouemonument in Bloemfontein op 16 Desember 1913, het die sogenaamde Leeu van die Wes-Transvaal, generaal Koos de la Rey, verklaar: “Ná die oorlog is gepraat van samewerking, vergeet en vergewe, kort nadat al die kwaad gepleeg is aan onskuldige vroue en kinders. Samewerking lê op die weg van die mens en vergeef lê op die weg van God. Maar vergeet, nee, nooit solank ek leef.”

Hoewel die verwoestende Anglo-Boereoorlog vandeesmaand reeds 118 jaar gelede uitgebreek het (op 11 Oktober 1899), lê die letsels daarvan nog vlak in die gedeelde geheue van die Afrikaner en dwing dit ons om te onthou.

Kraal Uitgewers se reeks topprodukte en -boeke oor dié oorlog bied aan lesers en kykers waardevolle inligting en verhale oor een van die prominentste gebeure in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Die volgende geselekteerde publikasies en werke word ter herdenking van dié oorlog aanbeveel:

  • Anglo-Boereoorlog, 1899-1902: Die belangrikste gebeure, rolspelers en gevolge van dié oorlog kom in die DVD, Anglo-Boereoorlog, 1899-1902, in die kollig. Die teks en aanbieding is gedoen deur prof. Fransjohan Pretorius met die medewerking van talle ander prominente ABO-historici insluitend proff. Andries Raath, André Wessels, Hermann Giliomee en dr. Jackie Grobler. Prys: R160. Klik hier vir meer inligting.
  • De la Rey: Stryd vir vryheid: A.W.G. Raath se omvattende publikasie oor die lewe van generaal Koos de la Rey plaas onder meer die kryger en leier se lewe en betrokkenheid by die Anglo-Boereoorlog in perspektief. Dié versamelaarsitem bevat boonop meer as 500 gerestoureerde foto’s.Prys: R340. Klik hier vir meer inligting.
  • Ons gaan ’n taal maak: Bekroonde skrywer, taalhistorikus en digter, Jaap Steyn, se boek Ons gaan ’n taal maak: Afrikaans sedert die Patriot-jare vertel die volle verhaal van Afrikaans én sy mense. Die Anglo-Boereoorlog en Afrikaans word in diepte hierin ondersoek en kyk onder meer na die onderskeie taalstryders se betrokkenheid by die oorlog, die lees- en skryfgewoontes van Boere tydens die oorlog sowel as die betekenis van die oorlog vir die taalstryd en taalkwessies wat tydens vredesonderhandelinge in 1902 na vore gekom het. Geen ander publikasie het tot dusver die verwantskap tussen Afrikaans en die oorlog in soveel besonderhede ondersoek nie.Prys: R450. Klik hier vir meer inligting.