Category Archives: Aanhaling van die week

Aanhaling van die week – 14 Junie 2021: Dot Serfontein

“Ek het my pa selde hoor praat as hy klip kap, as hy jukskeie maak, as ons saam te perd met die kleinkalwerkoeie na die winterplaas trek. […] Dan het hy ’n half-eentonige deuntjie gefluit, saggies, skaars hoorbaar tussen die hoef- of beitelslae deur. En klein soos ek was, het ek besef dat party mense […]

Aanhaling van die week – 7 Junie 2021: Jan Rabie

“’n Mens sukkel om met woorde te sê wat in die oseaan ons so lok en boei. Tog is dit juis die onvermoede spel van dié watere (sic) wat my so dikwels woorde pasella gee. Wanneer ek vasbrand in my skryfwerk, stap ek af see toe, en gaan sit agter seeklippe uit sig van die […]

Aanhaling van die week – 31 Mei 2021: Boeliebestand

“Veilige skole sorg ook vir ’n veilige gemeenskap, nie net nou nie, maar ook in die toekoms. Elke leerder wat die teenboeliepraatjie bywoon, word toegerus met die nodige kennis en vaardighede om as leier in situasies op te tree waar afknouery plaasvind, met ander woorde om boeliebestand te wees.” Leandie Bräsler, bestuurder: jeugleierskap, AfriForum

Aanhaling van die week – 24 Mei 2021: Afrikaans Ons pêrel van groot waarde

“In teenstelling met die deftiger en meer formele kultuuruitinge word die Afrikaanse volkstaal gekenmerk deur ’n lewendigheid en sappigheid wat herhaaldelik die aandag van buitestanders getrek het […] Ons volkstaal getuig van ’n opmerkingsgawe en waarnemingsvermoë wat die hart in ’n gevoel van behaaglikheid koester.” Benedictus Kok. Uit: Afrikaans: Ons pêrel van groot waarde (1974)

Aanhaling van die week – 17 Mei 2021: Die pad na selfbestuur

“Kennis oor die geskiedenis is belangrik – nie om te weet presies wát gebeur het nie, en selfs nie net hóékom dit gebeur het nie. Dit is om die tekens van wat nog kán gebeur beter te lees sodat planne betyds gemaak én uitgevoer kan word.” Flip Buys (Uit: Die pad na selfbestuur: Anderkant die […]