Category Archives: Die Taaltrommel

Die Taaltrommel 21 September 2020 – Erfenis

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. In Suid-Afrika is 24 September Nasionale Erfenisdag: die dag waarop elkeen sy erfenis moet gedenk en dus nie moet vergeet wie en wat hy is en waar hy vandaan kom nie. Ons haal die woord “erfenis” uit die Taaltrommel. Wat presies is […]

Die Taaltrommel 14 September 2020 – Intensiewe vorms

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Ons soek in die Taaltrommel en kom op ’n paar intensiewe vorms van adjektiewe af –daardie uiterste vorm van ’n kenmerk, byvoorbeeld baie skoon is silwerskoon. Eienaardig genoeg word ’n morbiede begrip soos “dood” dikwels gebruik om die intensiewe vorm aan te […]

Die Taaltrommel 7 September 2020 – Liefde vir lees en boeke

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. In Nasionale Boekeweek gaan dit natuurlik oor ’n liefde vir boeke (en vir lees): bibliofiel s.nw. Boekeliefhebber [Grieks: biblion boek + filos liefhebber] bibliomanie s.nw. Oordrewe liefhebbery van boeke. boekwurm s.nw. Iemand wat altyd met sy of haar neus in die boeke […]

Die Taaltrommel 31 Augustus 2020 – Verwarrende woorde

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Die kollig val op ’n paar verwarrende woorde: afkeer en afkeur afkeer s.nw. Gevoel van afsku: ’n Afkeer hê van bogpraatjies.afkeer (afgekeer) ww. 1 Verhinder om te tref: ’n Hou met ’n kierie afkeer. 2 Wegdraai: Sy het haar van ons afgekeer. […]

Die Taaltrommel 24 Augustus 2020 – Onsinnige sinne

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Ons haal ’n paar “onsinnige sinne” uit Die Taaltrommel. Kyk gerus of jy dit kan verbeter om die verwarring en dubbelsinnigheid uit te skakel. Hy het vroeg reeds die pad na sukses in sy kop geteer. Lincoln het sy beroemde Gettysburgse toespraak […]