Category Archives: Woord van die week

Woord van die week – 20 September 2021: Inheems

inheems b.nw, bw. Wat in ’n land, gebied tuishoort, van nature daarin voorkom of daartoe beperk is (soos die rooibosteeplant). inheemse kennis: kennis wat op eie bodem ontstaan het en nie aan ’n vreemde kultuur ontleen is nie. (BRON: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)

Woord van die week – 30 Augustus 2021: nalatenskap

nalatenskap s.nw. 1 Besittings wat iemand by sy dood agterlaat. 2 Materiële of geestelike bydrae van ’n vroeër geslag of individu. Uit Nederlands nalatenschap (Bron: Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement)

Woord van die week – 23 Augustus 2021: Maalstroom

maalstroom s.nw. 1 Stroom wat ronddraai soos in ’n tregter. 2 (figuurlik) Verwarrende menigte: ’n Maalstroom van bedrywighede. Jou in die maalstroom van die wêreld stort: In omstandighede begewe wat jy nie kan beheer nie. (BRON: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)