Category Archives: Woord van die week

Woord van die week – 21 Desember 2020: Pasella

pasella s.nw. (informeel) s.nw. Present, fooitjie; iets ekstra op die koop toe kry. (Oorsprong: Uit Xhosa bhasela: “’n present gee” of Zulu basela “smeek vir”. Daar word gemeen dat “pasella” ’n hibridiese woord is uit “present” en Xhosa ibaso “geskenk”.) (Bronne: Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement; Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)   […]

Woord van die week – 14 Desember 2020: Versoening

versoening s.nw. Die proses waardeur vrede tussen opponente bewerkstellig word, deur direkte onderhandeling of deur bemiddeling van ‘n tussenganger. Beslegting; detente; rekonsiliasie; skikking; toenadering; vergewing; vredemaking. Ook: Heilsweldaad van herstelde vrede tussen God en sondaar deur die soendood van Christus. (Bronne: PharosAanlyn; Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)    

Woord van die week – 7 Desember 2020: Sinterklaas

Sinterklaas (ook Sint Nikolaas) s.nw. Persoon wat in die nag van 6 Desember (Nederlandse) kinders se kouse met Kersgeskenke vul of dit ook uitdeel; voorloper van Vader Kersfees. (Oorsprong: Nederlands: Sinterklaas, ’n sametrekking van Sint, heer en Klaas.) (Bronne: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement)  

Woord van die week – 23 November 2020: Integriteit

integriteit s.nw. 1. Regskapenheid, volledige eerlikheid, onomkoopbaarheid. 2. Onskendbaarheid van grondgebied en onaantasbaarheid van die soewereiniteit. (Oorsprong: Latyn: integritas ongeskondenheid < integer onaangetas) (Bron: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)