Category Archives: Algemene artikels

Die wonderwêreld van biblioteke

Alana Bailey Soms kom dit my voor asof biblioteke ’n bedreigde spesie is. In Suid-Afrika hoor ons gereeld van biblioteke wat sluit omdat die dorps- of stadsrade wat dit finansier, eerder die geld elders aanwend. Selfs in skole het biblioteke vanaf die 1990’s toenemend “mediasentrums” geword en is al minder boeke aangekoop. Dit is ’n […]

27 Augustus 1818 – Cradock in die Oos-Kaap gestig

  Een van Cradock se bekendste besienswaardighede is die Schreiner Huis-museum waar Olive Schreiner die skrywer van die boek The Story of an African Farm, as jong meisie gewoon het.   Die huis is een van die oudste wonings wat nog in Cradock staan en bevat onder andere Schreiner se persoonlike boekversameling.

25 Augustus 1840 – Skrywer van eerste SA kookboek is gebore

Elizabeth Jane Dijkman, skrywer van die eerste Suid-Afrikaanse kookboek is gebore. Haar kookboek, Di Suid-Afrikaanse kook, koek- en resepteboek, wat in 1891 deur die drukkers van Die Afrikaanse Patriot gepubliseer is, het binne twee jaar drie uitgawes en uiteindelik altesame 18 uitgawes beleef.

16 Augustus 1800 – Joernalistiek begin in Suid-Afrika

Joernalistiek in Suid-Afrika begin met die verskyning van die Kaapsche Stads Courant en Afrikaansche Berigter (The Cape Town Gazette and African Advertiser). Die koerant was tweetalig en dit was ook die eerste medium wat nuus en advertensies bevat het.

15 Augustus 1888 – Tinie Louw gebore

Dr. Marthinus Smuts (Tinie) Louw, Suid-Afrikaanse sakeleier, is te Ladysmith, Oos-Kaap gebore.   Sy naam is onafskeidelik verbonde aan instellings soos Sanlam, Saambou, Bonuskor, Die Reddingsdaadbond, Die Afrikaanse Handelsinstituut en die Afrikaanse ekonomie in die algemeen.