Category Archives: Foto van die week

FOTO VAN DIE WEEK: Boerekrygsgevangenes bestem vir Indië

In die loop van 1901 en 1902 is talle gevange Boere na kampe in Indië gestuur. Die Boere was vir die res van die oorlog effektief van aktiewe deelname aan die oorlog uitgesluit. Hierdie FOTO VAN DIE WEEK kom uit Wes-Transvaal: Militêre brandpunt van die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902. Lees verder hier.

FOTO VAN DIE WEEK: Northhampton Regiment en Rhodesian Field Force op Klerksdorp-plein

Hierdie FOTO VAN DIE WEEK kom uit Wes-Transvaal: Militêre brandpunt van die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902 en wys die Northhampton Regiment en die Rhodesian Field Force in November 1900 op Klerksdorp-plein. Klerksdorp is gedurende die Anglo-Boereoorlog afwisselend deur Boere en Britse magte beleër. Op 7 Junie 1900 is Klerksdorp deur Britse magte ingeneem. Op 25 Julie het […]

FOTO VAN DIE WEEK: Poskoets voor die Royal Hotel in Potchefstroom

Hierdie week se FOTO VAN DIE WEEK kom uit: Die Eerste Vryheidsoorlog, 1880-1881 Op 16 Desember 1880 klap skote in Potchefstroom, Kommandant Piet Cronjé, wat tot assistent-kommandant-generaal in beheer oor die Boeremagte by Potchefstroom bevorder is en die meerderheid van sy burgers was by die drukpers in Kerkstraat toe hulle hoor dat daar geskiet is. Cronjé […]

FOTO VAN DIE WEEK – Die Eerste Vryheidsoorlog, 1880-1881

  Hierdie week se FOTO VAN DIE WEEK kom uit: Die Eerste Vryheidsoorlog, 1880-1881 George Pomeroy Colley (1835-1881) is in Ierland gebore en was van adellike afkoms. Hy het sy militêre opleiding by die Royal Military College op Sandhurst ontvang, waar hy die eerste plek in sy klas verower het. In 1852 het hy ’n […]

FOTO VAN DIE WEEK – Donkerhoek, 11-12 Junie 1900: Keerpunt in die Anglo-Boereoorlog

Hierdie FOTO VAN DIE WEEK kom uit die boek Donkerhoek, 11-12 Junie 1900: Keerpunt in die Anglo-Boereoorlog. Die Britte het gepoog om Annie Botha, die eggenote van genl. Louis Botha, in te span om die Boere te help oorreed om vrede te sluit. E.J. Weeber skryf in sy boek Op die Transvaalse front dat Botha aan hom meegedeel […]