Category Archives: Vandag in die verlede

20 Mei 1916 – Eerste Huisgenoot verskyn

Die eerste uitgawe van Die Huisgenoot, die oudste Afrikaanse weekblad, verskyn op hierdie dag. Dit was, nadat Die Burger die vorige jaar die lig gesien het, die tweede onderneming van die Nasionale Pers wat in 1915 as maatskappy geregistreer is. Die tydskrif was ’n maandblad tot 1923 toe dit ’n weekblad geword het  

18 Mei 1899 – Jan van Riebeeck standbeeld onthul

18 Mei 1899 Op 18 Mei 1899 word die standbeeld van Jan van Riebeeck onthul. Die standbeeld staan in Heerengrachtstraat in Kaapstad. Dit is in brons gebeeldhou deur John Tweed en aan die stad Kaapstad geskenk deur Cecil John Rhodes.

11 Mei 1903 – Louis Botha lê hoeksteen van NG Kerk Bosmanstraat

Genl. Louis Botha lê die hoeksteen van die NG Kerk in Bosmanstraat, Pretoria Die NG Gemeente Pretoria is die oudste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Pretoria en die 58ste oudste bestaande gemeente in die hele Kerk. Voor die verdeling van die Transvaalse Kerk in twee, drie en later vier Sinodes was dit die […]

10 Mei 1878 – Pres. Brand lê Tweetoringkerk hoeksteen

Pres. Jan Brand lê die hoeksteen van die huidige Tweetoringkerk in Bloemfontein. Die ontwerp van die argitek William Bennett Hays het voorsiening gemaak vir ’n gebou in die Middeleeuse Duitse styl met twee torings van 106 vt. hoog. In 1935 het die westelike toring van die Tweetoringkerk een nag ingestort en moes die ander toring […]

5 Mei 1652 – Kaapse Houtbos

Vanaf die begin van die Kaapse verversingspos was daar ’n groot behoefte aan allerlei alledaagse noodsaaklikhede, waarvan timmer- en brandhout die belangrikstes was. In ’n poging om geskikte timmerhout te vind, het vier amptenare van die VOC op hierdie dag oor Kloofnek gestap en aan die berghange bokant Houtbaai vir die eerste keer ’n inheemse […]