Category Archives: Vandag in die verlede

Vandag in die verlede

Kraal Uitgewers bied aanlyn ’n volledige daaglikse dagboek van historiese gebeure. Klik hier en kry ’n daaglikse dosis geskiedenisnuus – én inligting oor gebeure van die Anglo-Boereoorlog soos wat dit dag vir dag ontvou het. Vandeesweek se prominentste ABO-gebeure was soos volg: 19 Oktober 1900: President Paul Kruger van die ZAR vertrek gedurende die Anglo-Boereoorlog […]

29 Oktober

1944: Die eerste Afrikaanse gesangeboek verskyn. 1998: In ʼn verslag, wat deur die Waarheids-en-Versoeningskommissie vrygestel is, word apartheid as ʼn misdaad teen die mensdom verklaar. 1976: Nadat Transkei kort tevore onafhanklikheid verkry het, word daar op dié dag aangekondig dat dié land die Wet op Gemengde Huwelike en die Ontugwet herroep.

28 Oktober

1901: Die Britse pers het dikwels pro-konsentrasiekampuitlatings tydens die Anglo-Boereoorlog gepubliseer. Een so ʼn uitlating wat op dié dag deur eerwaarde John Knox Little gemaak is, lui soos volg: “,Among the unexampled efforts of kindness and leniency made throughout this war for the benefit of the enemy, none have surpassed the formation of the Concentration […]

27 Oktober

1900: Die Slag van Rensburgsdrif vind tydens die Anglo-Boereoorlog plaas. 1901: Die Britse vrou, Emily Hobhouse, kom aan boord van die SS Avondale Castle, in Tafelbaai aan, maar kolonel H. Cooper, die militêre kommandant van die Kaap weier om toestemming te gee dat sy aan wal gaan. 1926: Tydens ʼn roudiens en gedenkgeleentheid word hulde […]