Category Archives: Vandag in die verlede

2 April

1900 – Die volksraad van die Boererepubliek van die Vrystaat kom op dié dag vir die laaste keer formeel byeen. 1918 – Die Victoria-kollege, wat in 1866 as die Stellenbossche Gymnasium tot stand gekom het en waarvan die naam in 1887 na die Victoria-kollege van Stellenboch verander is, word vervang deur die Universiteit van Stellenbosch. […]

1 April

1841 – Die bekende Voortrekkerpredikant na wie die dorpie Lindley in die Vrystaat later vernoem is, word aangestel as predikant en ontvang ʼn traktament van 1 333 riksdaalers per jaar. Hy kry opdrag om veral die Voortrekkers in Natal te bedien. 1882 – Die republiek Goosen, wat ’n kortstondige bestaan gehad het, word gestig. Die naam […]