Category Archives: Media

[Ep.15] HOOFSTUK 22 – Vrystede as model vir groeiende selfbestuur

Wat gebeur in die praktyk in Suid-Afrika? Flip Buys vra hierdie vraag en wys daarop dat namate die gesentraliseerde politieke stelsel misluk, die bevolking self federale, oftewel gedesentraliseerde, oplossings in werking stel. Luister hieronder na Hoofstuk 22 van die boek, Die pad na selfbestuur: Anderkant die mislukking van staatsbestuur, deur Flip Buys. Hierdie is die […]

[Ep.14] HOOFSTUK 21 – Skotland en ’n Afrikanervrystad

Die omstandighede in die land laat almal na oplossings soek. Die feit dat die Grondwet ruimte vir selfbeskikking laat, laat ook die vraag ontstaan of dit ooit deel van ’n oplossing vir Afrikaners kan wees. Luister hieronder na Hoofstuk 21 van die boek, Die pad na selfbestuur: Anderkant die mislukking van staatsbestuur, deur Flip Buys. […]

[Ep.13] HOOFSTUK 20 – Groeiende selfbestuur as alternatief vir staatsbestuur én selfbeskikking

Daar is ’n groeiende besef dat die hedendaagse Suid-Afrikaanse bedeling in sy huidige vorm nie volhoubaar is nie. Toenemende internasionale bewegings vir groter outonomie het ook die vraag oor die toepaslikheid van groter selfbestuur vir gemeenskappe soos Afrikaners in Suid-Afrika weer na vore gebring. Kom luister wat Flip Buys hieroor sê. Luister hieronder na Hoofstuk […]

[Ep.12] HOOFSTUK 19 – Selfbestuur of ANC-bestuur?

Elkeen van ons se lewe is te belangrik om dit net aan die ANC se beskikking oor te laat. Dit is mos ’n natuurlike reaksie van mense om oor hul eie sake te wil besluit as die regering swak besluite daaroor neem. Luister saam. Luister hieronder na Hoofstuk 19 van die boek, Die pad na […]

[Ep.11] HOOFSTUK 17 – Konsentrasie in ankerdorpe en kulturele kantons

Die kern van die saak is dat Afrikaners uit die lesse van die geskiedenis sal moet leer om volhoubaar te kan voortbestaan, sê Flip Buys in Hoofstuk 17 van sy boek. Kom luister na die die praktiese planne wat hy voorstel. Luister hieronder na Hoofstuk 17 van die boek, Die pad na selfbestuur: Anderkant die […]